Nauka i rozwój przez całe życie
 

Gdańska Akademia Seniora - filia w Osowej

Gdańska Akademia Seniora w Osowej (dawniej Gdańska Akademia Dojrzałości) to placówka edukacji międzypokoleniowej, która skupia się na kształceniu osób dojrzałych (uniwersytet III wieku) w interakcji z młodzieżą (wolontariat). Pokolenia integrują się i wspierają w rozwoju, uczą się od siebie nawzajem dojrzałości. Placówka korzysta gościnnie z pomieszczeń dwóch gdańskich szkół podstawowych we współpracy z trójmiejskimi uczelniami (wsparcie merytoryczne wykładowców).
Łącznie na zajęcia uczęszcza niespełna 150 osób w tym 120 osób w wieku senioralnym, dojrzałym i ok. 30 młodych wolontariuszy (licealiści i uczniowie starszych klas szkoły podstawowej). Większość dojrzałych uczestników zaangażowana jest od 7 lat. Są to mieszkańcy dzielnicy Gdańsk Osowa a także innych osiedli Trójmiasta. Spotykają się na wspólnych zajęciach sobotnich słuchając wykładów (ok. 100 godzin wykładowych rocznie), realizując wspólne warsztaty, (200 godzin warsztatowych rocznie), pracują w wyspecjalizowanych grupach samokształceniowych (komputery, aktywność fizyczna, języki obce, brydż, zespół wokalny).
Zajęcia warsztatowe prowadzi regularnie 12 trenerów zaś wykłady realizują zaproszeni goście, wśród których znaleźli się do tej pory między innymi rektorzy uczelni, działacze i aktywiści samorządowi, pasjonaci, specjaliści różnorakich dziedzin naukowych, duchowni, doradcy i trenerzy. Do tej pory wykłady przeprowadziło ponad 70 osób.
Organizujemy dla uczestników wycieczki, bale, imprezy artystyczne (3 inicjatywy rocznie). Miedzypokoleniowość działań wyraża się w aktywnym uczestnictwie młodzieży. Co roku w wakacje organizowane są wakacyjne obozy wolontariatu młodzieżowego, w których udział wzięło do tej pory ok. 60 młodych ludzi.
WYKŁADY SOBOTNIE
WYKŁADY SOBOTNIE
Krótki i treściwy opis produktu
BRYDŻ
BRYDŻ
Krótki i treściwy opis produktu
ANGIELSKI
ANGIELSKI
Krótki i treściwy opis produktu
ZESPÓŁ WOKALNY
ZESPÓŁ WOKALNY
Krótki i treściwy opis produktu
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Krótki i treściwy opis produktu
KOMPUTERY 
KOMPUTERY 
Krótki i treściwy opis produktu