Bliżej piękna, bliżej dobra, bliżej siebie.
 

Nasza misja

Jedynym sposobem na trafne przewidywanie przyszłości jest wynalezienie jej. Alan Kay
Realizujemy i wspieramy działania, które pomagają osobom traktować swoje życie jako dar i zadanie. Towarzyszy nam przekonanie, że można i warto choćby minimalnie zmieniać bieg historii. Cenimy ambicję i zaangażowanie w pozytywne zmiany. Innowator to człowiek, który wie czego światu brakuje i umie mu to dać. 

Historia

Fundacja WIEM I UMIEM została utworzona w 2011r. celem inicjowania i wspierania projektów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Od czasu powstania organizacja przeprowadziła szereg działań z zakresu edukacji, kultury, wolontariatu i integracji społecznej na terytorium Trójmiasta, na Pomorzu, w całej Polsce i w internecie. Z działań fundacji skorzystały tysiące beneficjentów z Gdańska, Trójmiasta i całej Polski. Są one realizowane we współpracy z podmiotami prywatnymi, publicznymi i pozarządowymi, adresowane są do rodzin, kobiet, młodzieży i seniorów.

Zarząd

prof. UG, dr hab. Grzegorz Grochowski - Prezes i Fundator
Wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego oraz Collegium Joanneum PWTW w Warszawie. Autor wykładów, szkoleń i warsztatów na temat rozwoju osobistego, odkrywania talentów i zarządzania kapitałem ludzkim. Prowadzi interdyscyplinarne badania nad fenomenem ludzkiego talentu, geniuszu i przywództwa. Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 100 publikacji drukowanych, audiobooków oraz filmów dokumentalnych o charakterze naukowym, popularnonaukowym i edukacyjnym. Popularyzator tematyki z zakresu nauk społecznych w stacjach telewizyjnych i rozgłośniach radiowych. Felietonista miesięcznika "Tak Rodzinie", autor vloga TALENTOLOGIA. Ekspert, doradca i trener międzynarodowej inicjatywy Tato.net. Opracowuje i realizuje projekty społeczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi. W wolnych chwilach muzyk i kompozytor.
lona Rompa - Wiceprezes
Pomysłodawca i producent programów telewizyjnych o tematyce rodzinnej i wychowawczej we współpracy z Trinity Broadcasting Network oraz Fundacją WIEM I UMIEM. Autor pomocy edukacyjnych do zajęć pozaszkolnych. Wieloletni manager i właściciel rodzinnej firmy „Wysoki Standard”, realizującej społeczną odpowiedzialność biznesu poprzez zaangażowanie charytatywne na rzecz ubogich rodzin. Doradca małżeński ze szkoleniami i stażem w Szwecji oraz Czechach. Pasjonat resocjalizacji i trener prorozwojowy odwołujący się do szerokiego repertuaru motywacji humanistycznych i religijnych.
Ewa Szukalska - Członek Zarządu
Prywatny przedsiębiorca i wytwórca w obrębie branży florystycznej oraz ceramicznej. Edukator, trener i organizator, posiadajacy wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi, rodzicami i seniorami (w Polsce i w Niemczech). Realizuje kreatywny model kształcenia oparty o koncepcję integralnego rozwoju w duchu Montessori. Prowadzi warsztaty florystyczne oraz z zakresu wybranych sztuk plastycznych. Ucząc obcowania z pięknem wizualnym, przekazuje wiedzę na temat wpływu estetyki otoczenia na indywidualny dobrostan. Wzbogacanie przestrzeni wnętrz i ogrodów stanowi według niej wyjatkowo efektywną formę arteterapii.

Eksperci i partnerzy

W czynną realizację zadań fundacji zaangażowało się do tej pory blisko100 ekspertów, pedagogów lub trenerów oraz drugie tyle wolontariuszy i współpracowników. W realizacji zadań fundacji pomagali między innymi parlamentarzyści, prezydenci miast, samorządowcy, rektorzy i nauczyciele akademiccy, aktywiści kulturalni, artyści, pedagodzy szkolni, coachowie i terapeuci.
Działamy w stałym partnerstwie lub doraźnej współpracy miedzy innymi z następującymi instytucjami:

Dorobek

Aktywności lokalne

Aktywności fundacji realizowane w ciągu 9 lat od momentu jej powstania, posiadają wyraźny profil edukacyjny oraz obywatelski i skierowane są do różnych grup wiekowych. Można je określić jako działania międzypokoleniowe, których wątkiem wiodącym jest budowa wspólnoty obywatelskiej i edukacja przez całe życie. Realizowane są one w przestrzeni lokalnej, ogólnopolskiej i internetowej.
 • Fundacja włącza się w działania na terenie Trójmiasta takie jak doroczne Dni Seniora.
 • Jesteśmy współorganizatorami festynu integrującego społeczność lokalną Osowiada, w którym rokrocznie udział bierze ponad 3 tys. mieszkańców.
 • Zrealizowaliśmy 2 konferencje: "Dzielnica oczami seniorów" oraz "Talent dla wspólnoty".
 • Przeprowadziliśmy debatę społeczną na temat sytuacji seniorów w Gdańsku, stworzyliśmy raport, który pełnił funkcje monitorujące i obywatelskiej kontroli.
 • Wydaliśmy biuletyn społeczny "U siebie", poświęcony problemom osób starszych oraz problemom obywateli Trójmiasta.

Działania ogólnopolskie

Celem działań na płaszczyźnie ogólnopolskiej jest inspirowanie i zasilanie środowisk pozarządowych zajmujących się edukacją senioralną, międzypokoleniową i uczeniem się przez całe życie za pośrednictwem materiałów edukacyjnych, przygotowanych na najwyższym merytorycznym poziomie. Stworzone zostały:
 • Wydaliśmy publikację poradniczą "Jesteśmy potrzebni".
 • Opracowaliśmy program edukacyjny „Vademecum dojrzałości”.
 • Wyprodukowaliśmy 3 audiobooki edukacyjne (z udziałem zawodowych aktorów a także samych seniorów jako lektorów amatorów).
 • Nagraliśmy 2 płyty muzyczne z przebojami starszego pokolenia "Hity przez pokolenia", śpiewanymi przez młodzież.
 • Przeprowadziliśmy 3 konkursy ogólnopolskie, wydając publikację fotograficzną, albumową pt. "Seniorzy oczami młodych" a także rozdając statuetki za rozwój talentu „Bożydar”.
 • Opublikowaliśmy trzy profesjonalne teledyski muzyczne z utworami wybranymi przez seniorów, 5 filmów dokumentalnych.
 • Łącznie wydaliśmy ok. 10 tysięcy egzemplarzy różnorakich publikacji skierowanych do seniorów w całej Polsce. Rozsyłaliśmy je bezpłatnie pocztą, udostępnialiśmy w Internecie.
 • Stworzyliśmy największą w Polsce bazę teleadresową zawierającą dane na temat polskich organizacji senioralnych: www.wiemiumiem.pl/seniorzy 2164 podmioty w bazie, 800 unikalnych użytkowników miesięcznie, 1,5 tys. odwiedzin miesięcznie, do 4 tys. odsłon miesięcznie, wciąż nowe prośby o umieszczenie podmiotów w bazie, prośby o korekty danych teleadresowych.
 • Prowadzimy też prawdopodobnie jedyną na facebooku stronę, poświęconą integracji pokoleń poprzez kulturę www.facebook.pl/pokoleniarazem (przeciętny zasięg postów 10 tysięcy odwiedzin, prawie tysiąc "polubień"). Naszą stronę www.wiemiumiem.pl każdego miesiąca odwiedza około 1000 unikalnych użytkowników. Prezentowane tu materiały są bezpłatnie dostępne jako narzędzia rozwoju osób w wieku dojrzałym, młodzieży oraz integracji pokoleń.

Finansowanie

Fundacja w chwili obecnej nie prowadzi działalności gospodarczej, przestrzegając restrykcyjnie zasad non profit i pro publico bono. Środki na działalność pozyskiwane są dzięki projektom realizowanym we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz miastem Gdańsk. Do tej pory uzyskaliśmy dofinansowanie w 4 edycjach ASOS, 2 FIO oraz innych mniejszych projektach. Łącznie w ciągu 9 lat działalności fundacja zrealizowała i rozliczyła blisko 30 projektów na łączną sumę ponad 400 tys. zł. Daje to gwarancję rzetelności i profesjonalizmu w obsłudze kolejnych projektów.