Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Jan Paweł II 

U SIEBIE

Projekt aktywizacji i edukacji seniorów, nakierowany na odpowiedzialną partycypację obywatelską. W okresie od 2014-06-01 do 2014-11-30 przeprowadzone zostały działania, umożliwiające aktywizację gdańskich seniorów oraz wzrost ich kompetencji obywatelskich a także poziomu partycypacji w sprawach publicznych. Uczestnicy za pomocą specjalnie
opracowanych ankiet, oceniali wybrane instytucje pod kątem spełniania przez nie wymogów etycznych oraz realizacji standardów obywatelskich w szczególności w stosunku do osób starszych. Zostali do tego przygotowani poprzez cykl szkoleń. Celem upublicznienia punktu widzenia seniorów oraz ich edukacji obywatelskiej powstał
biuletyn, zawierający wiedzę umożliwiającą efektywną partycypację społeczną. Przeprowadzony został monitoringinstytucji z poziomu dzielnicy, uwieńczony publiczną debatą i raportem DZIELNICA OCZAMI SENIORÓW - dofinansowanie MPiPS (FIO 2014)

BIULETYN EDUKACJI OBYWATELSKIEJ SENIORÓW

Przez trzy miesiące starsi mieszkańcy Gdańska Osowej otrzymywali bezpłatnie biuletyn edukacji obywatelskiej JESTEŚMY U SIEBIE, który był wkładką do lokalnej gazety U NAS. Zawierał on szereg informacji dotyczących różnych dziedzin życia społecznego w Osowej i w Gdańsku. Przekazywaliśmy w nim informacje ułatwiające zrozumienie funkcjonowania instytucji i służb, których misją jest pomóc nam, byśmy czuli się w naszej dzielnicy „u siebie”. Poniżej do pobrania wszystkie 5 numerów biuletynu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.   

Pobierz pliki

RAPORT: "DZIELNICA OCZAMI SENIORÓW

Pobierz plik

Raport zawiera informację o wynikach ankiety „Dzielnica oczami seniorów”, którą przeprowadzono w drugiej połowie października i pierwszej połowie listopada 2014 roku wśród starszych mieszkańców dzielnicy Gdańsk Osowa. Za pomocą gazety U NAS rozprowadzono wśród mieszkańców 5300 formularzy ankiet. Zamieszczono je również w Internecie na stronach Fundacji WIEM I UMIEM oraz www.osowa24.pl. Wypełnione formularze można było przesyłać na adres Fundacji WIEM I UMIEM, składać w redakcji pisma U NAS, wrzucać do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Osowa a także do specjalnej skrzynki pocztowej przy Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku. Można ją również było wypełnić elektronicznie i przesłać Internetem. 

Powstał ciekawy materiał, będący – należy mieć nadzieję – przyczynkiem do badań i analiz dotyczących funkcjonowania gdańskich instytucji i rozważań na temat miejsca seniorów w lokalnej społeczności. Ankieta „Dzielnica oczami seniorów” stanowi zwieńczenie realizowanego przez Fundację WIEM I UMIEM projektu „U SIEBIE”, którego celem była edukacja i aktywizacja seniorów, nakierowana na odpowiedzialną partycypację obywatelską. 
Kreator stron internetowych - strona bez programowania