Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Jan Paweł II 

SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW I COACHÓW

TEOLOGIA DLA TERAPEUTÓW

Zapewne większość Twoich pacjentów i klientów to katolicy. Prawdopodobnie dostrzegasz istotną rolę, jaką dla ich osobowości odgrywają przekonania religijne. Być może obawiasz się poruszać niektóre tematy, odczuwając brak kompetencji.  

Dzięki temu szkoleniu  

  • Zdobędziesz wiedzę na temat elementów doktryny katolickiej mających znaczenie dla Twojej pracy terapeutycznej. 
  • Będziesz mieć okazję skonfrontowania przekonań religijnych swoich pacjentów z treścią teologii i wyciągniesz własne wnioski terapeutyczne. 
  • Wykorzystasz zdobytą wiedzę teologiczną dla zwiększenia efektywności prowadzonej przez siebie terapii.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich terapeutów i life-coachów bez względu na staż, rodzaj stosowanej terapii czy własny stosunek do religii. W tym szkoleniu nie chodzi o rozstrzygnięcia natury religijno-filozoficznej, lecz o przekaz "twardej" wiedzy przydatnej w praktyce zawodowej.  
Kreator stron internetowych - strona bez programowania