Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Jan Paweł II 

wiemiumiem.pl/SENIORZY


TWÓJ INTEGRALNY ROZWÓJ


Wykłady otwarte 
i warsztaty
w GDAŃSKIEJ AKADEMII DOJRZAŁOŚCI

dla osób, które niezależnie od wieku pragną zadbać o swój intelektualny i kulturalny rozwój oraz brać udział w integracji pokoleń. 
Grupy edukacji i rozwoju 

Zapraszamy do rozwijania zainteresowań i pasji w mniejszych grupach, pracujących regularnie pod kierunkiem instruktorów. 

TERMINY: 

Grupa języka angielskiego czeka na chętnych od października tel.: 600 382 169 

Grupa informatyczna 
tel.: 600 382 169

Grupa gimnastyczna 
tel.: 600 382 169

Grupa brydżowa
tel.: 600 382 169

MIEJSCE: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Wodnika 57 Gdańsk.

Informacje: Renata Grochowska 600 382 169

POKOLENIA RAZEM

POKOLENIA RAZEM to internetowa strona na portalu facebook ( tzw. fanpage), poświęcona wymianie kulturalnej między pokoleniem seniorów i nastolatków. Aby wziąć udział w głosowaniu na Listę Przebojów Dojrzałego Pokolenia:
    1. Załóż konto na facebook’u
    2. Wejdź na stronę: www.facebook.com/pokoleniarazem
    3. Kliknij napis: Lubię to!
    4. Następnie kliknij napis: Wiadomość
    5. Napisz tytuły oraz wykonawców Twoich ulubionych utworów

Wśród najaktywniejszych użytkowników rozlosowane będą nagrody ZAPRASZAMY!

Projekty dla seniorów zrealizowane przez Fundację WIEM I UMIEM w latach 2012-2014


Fundacja WIEM I UMIEM przeprowadziła działania, których celem była integracja seniorów z pokoleniem nastolatkówpoprzez wzajemną inspirację na gruncie kultury a w szczególności muzyki i literatury. Projekt wykorzystał osiągnięcia międzypokoleniowe, zdobyte przez Fundację w ramach ASOS I (projekt MOJA PASJA – PODAJ DALEJ!) oraz ASOS II (POKOLENIA Z PASJĄ). Przeprowadzony został cykl szkoleń. Seniorzy za pomocą stworzonych narzędzi komunikacji społecznościowej ( profile, fanpage na facebooku), dzielili się gustami z młodym pokoleniem i na odwrót – poznawali upodobania młodych. Międzypokoleniowa wymiana kulturalna dokonała się również podczas 2 wyjazdów studyjnych Ponadto zaproszeni do projektu nastoletni artyści nagrali płytę zprzebojami lat 50, 60tych i 70tych XX w., które wcześniej zostały wytypowane przez seniorów uczestniczących w projekcie za pośrednictwem specjalnie na tą okoliczność utworzonej strony na portalu facebook: POKOLENIA RAZEM Płyta jest promowana za pomocą teledysków. Z kolei seniorzy nagrali dla młodzieży profesjonalnego audiobooka z tekstami poczytnego pisarza młodzieżowego w czasach ich młodości - Andrzeja Perepeczki. Ilustracje książki stworzyli nastoletni laureaci konkursu plastycznego. Kulminacja projektu i promocja wymienionych owoców dokonała się podczas koncertu HITY PRZEZ POKOLENIA. Dofinansowanie MPiPS w ramach ASOS III.

Projekt aktywizacji i edukacji seniorów, nakierowany na odpowiedzialną partycypację obywatelską.  Przeprowadzone zostały działania, umożliwiające aktywizację gdańskich seniorów oraz wzrost ich kompetencji obywatelskich a także poziomu partycypacji w sprawach publicznych. Uczestnicy za pomocą specjalnie opracowanych ankiet, oceniali wybrane instytucje pod kątem spełniania przez nie wymogów etycznych oraz realizacji standardów obywatelskich w szczególności w stosunku do osób starszych. Zostali do tego przygotowani poprzez cykl szkoleń. Celem upublicznienia punktu widzenia seniorów oraz ich edukacji obywatelskiej powstał biuletyn, zawierający wiedzę umożliwiającą efektywną partycypację społeczną. Projekt uwieńczony publiczną debatą i raportem DZIELNICA OCZAMI SENIORÓW - dofinansowanie MPiPS (FIO 2014)

Projekt obejmował cykl działań edukacyjno-kulturalnych, skierowanych do seniorów zamieszkałych na terenie dzielnic Gdańska: Osowa oraz części Matarni. Celem głównym była edukacja kulturalna i aktywizacja twórcza mieszkańców powyżej 65 roku życia, którzy jako grupa społeczna ze względu na swój wiek, bariery logistyczne oraz trudności finansowe, w sposób szczególny mają utrudniony dostęp do kulturalnej oferty miasta Gdańska. Cykl objął spotkania wokół literatury, muzyki,architektury, rękodzielnictwa i sztuki użytkowej. Spajającym motywem tematycznym była kultura dawnego i współczesnego Gdańska. Powyższe działania przeprowadzone zostały przez ekspertów i artystów związanych z kulturą Gdańska a także z pomocą wolontariuszy (młodzież gimnazjalna i licealna). Ważnym owocem projektu stał się film GDAŃSK - PIĘKNO PRZEZ POKOLENIA.

Projekt POKOLENIA Z PASJĄ stanowił multiplikację doświadczeń zadania MOJA PASJA - PODAJ DALEJ! Nastąpiło znaczące poszerzenie zakresu podejmowanych działań a także ilości beneficjentów. Cele projektu to między innymi przyczynienie się do postępu dialogu pokoleń, ulepszenie działań podejmowanych narzecz seniorów i współpracy międzypokoleniowej, wzrost świadomości i umiejętności seniorów odnośnie posiadanych talentów i sposobu ich rozwijania a także aktywnego przeżywania "3-go wieku". Najważniejsze działania to przeprowadzenie konkursu fotograficznego, plastycznego i literackiego "Seniorzy oczami młodych", publikacja albumowa "Seniorzyoczami młodych", stworzenie i wdrożenie programu szkoleń dla seniorów i młodzieży, stworzenie bazy instytucji tworzonych przez lub dla seniorów.Projekt dofinansowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach drugiej edycji ASOS.

Fundacja WIEM I UMIEM przeprowadziła cykl działań kulturalnych skierowanych w głównej mierze do seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy Gdańsk Osowa. Celem głównym była edukacja kulturalna starszych mieszkańców Gdańska, którzy jako grupa społeczna ze względu na swój wiek, bariery logistyczne oraz trudności finansowe, w sposób szczególny mają utrudniony dostęp do kulturalnej oferty miasta Gdańska. Cykl objął spotkania poświęcone kulturze marynistycznej (literatura, muzyka, taniec, sztuki plastyczne, rękodzielnictwo), stanowiącej element gdańskiej i pomorskiej tradycji kulturalnej. Spotkania miały formę wykładów otwartych, warsztatów artystycznych, artystycznej biesiady folkowo-szantowej. Projekt został dofinansowany przez Biuro Prezydenta Gdańska ds. Kultury


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach I edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Projekt zawierał działania takie jak: szkolenia dla seniorów (wzięło udział 46 osób) stworzenie strony internetowej (zob. www.wiemiumiem.pl/seniorzy), przeprowadzenie konkursu artystycznego dla dzieci i młodzieży na temat pasji ich dziadków i babć (ponad 200 uczestników), upowszechnienie pasji seniorów poprzez publikację w Internecie (330 seniorów uwiecznionych przez ich wnuków), zorganizowanie gali finałowej konkursu (300 uczestników), nakręcenie klipu filmowego i publikacja w portalach, autorskie opracowanie i wydrukowanie bezpłatnej broszury dla seniorów a także publikacja e-booka, wolontariat edukacyjny z udziałem seniorów. Projekt dofinansowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach pierwszej edycji ASOS.