Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Jan Paweł II 

REGULAMIN KONKURSU "Z moimi dziadkami nie mozna się nudzić"

W związku z trwającym Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej Fundacja WIEM I UMIEM, Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapraszają na konkurs „Z moimi dziadkami nie można się nudzić”.

1. Celem konkursu jest zaprezentowanie ciekawych pasji, umiejętności, hobby czy zainteresowań osób starszych - seniorów. Tworzenie prac konkursowych ma skłonić wnuków do zainteresowania się czym żyją ich dziadkowie. W większości wypadków będzie to oznaczało nawiązanie kontaktu, zadanie kilku pytań a może dłuższe towarzyszenie dziadkom w jakimś przedsięwzięciu. Wyróżniające się prace zostaną opublikowane w internecie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

2. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach artystycznych:
Uczniowie klas 1-3 przy pomocy dowolnej techniki plastycznej przedstawiają ciekawy sposób w jaki spędzają czas ich dziadkowie.
Klasy 4-6 mają zadanie napisać krótkie wypracowanie lub opowiadanie w którym ukażą postać babci lub (i) dziadka zgodnie z tytułem konkursu.
Uczniowie gimnazjum prezentują esej, biografię, opowiadanie lub reportaż

3. Jeden uczeń może oddać więcej niż jedną pracę pod warunkiem, że każda praca przedstawiać będzie kogoś innego.

4. W stworzeniu wartościowej pracy uczniom szkoły podstawowej pomóc mogą pytania
  • Co lubisz robić razem ze swoim dziadkiem lub babcią?
  • Jak spędzają wolny czas?, co ciekawego wtedy robią? 
  • Co podoba ci się w Twoich dziadkach?
  • Czego można się od nich nauczyć?
  • Co sprawia, że dziadkowie zapominają o swoim wieku i „młodnieją w oczach”?
Uczniowie gimnazjum mogą inspirować się następującymi tematami:
  • historia życia seniora, 
  • ciekawe doświadczenia i przeżycia, 
  • zainteresowania i pasje 
  • działalność społeczna i wolontariat seniora
  • polecane przez niego książki, muzyka, której słucha, mądrości i maksymy życiowe itp.

5. Każda praca powinna być czytelnie podpisana przez autora wraz z podaniem nazwy klasy.

6. Do pracy powinna być dołączona zgoda jednego z rodziców lub prawnych opiekunów autora na publikację dzieła w internecie. Według poniższego wzoru:
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ................................ w szkolnym konkursie: „Z moimi dziadkami nie można się nudzić” i zgadzam się na publikację jego pracy w internecie. (czytelny podpis)

7. Termin złożenia prac: 06.12.2013. Prace powinny być dostarczone do nauczycieli przedmiotowych lub bezpośrednio do Koordynatora Konkursu Joanny Horoszkiewicz (gimnazjum) lub Renaty Grochowskiej (szkoła podstawowa)
Kreator stron internetowych - strona bez programowania