Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Jan Paweł II 

POKOLENIA Z PASJĄ

projekt wielostronnego wsparcia rozwoju środowisk senioralnych i wolontariatu międzypokoleniowego

Projekt POKOLENIA Z PASJĄ stanowił multiplikację doświadczeń zadania MOJA PASJA - PODAJ DALEJ! Nastąpiło znaczące poszerzenie zakresu podejmowanych działań a także ilości beneficjentów. 
Cele projektu to między innymi: 
  • Przyczynienie się do postępu dialogu pokoleń 
  • Ulepszenie działań podejmowanych narzecz seniorów i współpracy międzypokoleniowej.
  • Wzrost świadomości i umiejętności seniorów odnośnie posiadanych talentów i sposobu ich rozwijania a także aktywnego przeżywania "3-go wieku"
Najważniejsze działania:
  • Przeprowadzenie konkursu fotograficznego, plastycznego i literackiego "Seniorzy oczami młodych"
  • Publikacja albumowa "Seniorzyoczami młodych"
  • Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego programu szkoleń dla seniorów i młodzieży
  • Stworzenie bazy instytucji tworzonych przez lub dla seniorów

Audiobook "Vademecum dojrzałości"

Felietony Bogusława Borysa czytają Artur Barciś i Marta Klubowicz

Album "Seniorzy oczami młodych"

Prace zamieszczone w albumie stanowią owoc ogólnopolskiego konkursu fotograficznego i plastycznego “Seniorzy Oczami Młodych”, który odbył się jesienią 2013 roku. Wzięli w nim udział gimnazjaliści i licealiści rozwijający własne talenty w szkołach plastycznych oraz ośrodkach kultury. Głównym celem konkursu było zaprezentowanie ciekawych
osobowości, pasji, hobby i aktywności osób starszych. Tworzenie prac konkursowych
miało skłonić młodych uczestników do zainteresowania się tym jacy są i czym fascynują się seniorzy żyjący w ich najbliższym otoczeniu. Uczestnicy z całej Polski nadesłali ponad 155 prac fotograficznych iplastycznych. 
Towarzyszyły im wzruszające opisy przeżyć relacji odzinnych i przyjaźni z osobami starszymi. Z prac tych możemy odczytać wyjątkową wrażliwość Autorów i prawdę o tym, że młodzież potrzebuje naturalnej bliskości i dialogu z seniorami.

Pobierz plik


OGÓLNOPOLSKA BAZA
ORGANIZACJI SENIORALNYCH