Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Jan Paweł II 

MISJA FUNDACJI WIEM I UMIEM

Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemienialii pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Żaden człowiek nie jest samotną „górą lodową” dryfującą po oceanie historii; każdy z nas należy do wielkiej rodziny, w której ma swoje miejsce i swoją rolę do odegrania. Egoizm odbiera nam słuch i mowę, miłość otwiera oczy i rozszerza serce, pozwala nam wnieść nasz niepowtarzalny wkład w dzieło, które dzięki tysięcznym gestom wielu innych braci, często nieznanych i dalekich,tworzy w świecie wielką mozaikę miłości, zdolną odmienić bieg historii. Jan Paweł II
Realizujemy i wspieramy działania, które pomagają osobom traktować swoje życie jako dar i zadanie. Towarzyszy nam przekonanie, że można i warto choćby minimalnie zmieniać bieg historii. Nie trzeba być wybitnym wynalazcą czy mężem stanu, aby pozostawić po sobie ślad dla przyszłych pokoleń. Cenimy ambicję i zaangażowanie w pozytywne zmiany. Innowator to człowiek, który wie czego światu brakuje i umie mu to dać. 
Dziękujemy Tym, którzy pomagają nam WIEDZIEĆ I UMIEĆ:
WYKŁADOWCY, EKSPERCI, KONSULTANCI
senator Antoni Szymański 
prof. dr hab. Henryk Krawczyk
dr hab Andrzej Januszajtis
dr hab. Bogusław Borys
dr hab. Jacek Kaczor
dr Piotr Mikołajczak
dr Michał Kubiak
dr Andrzej Perepeczko
dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska
dr Elżbieta Cackowska
dr Małgorzata Kawa
dr Maciej Radwański
red. Adam Hlebowicz
red. Dariusz Wiliński
red. Eugeniusz Pryczkowski
red. Tomasz Wiśniewski
Jakub Szadaj
Agnieszka Ćwierz
Anna Czerwińska-Rydel
Krzysztof Mystkowski 
Maciej Przybylski
Magda Przybylska
Maria Bank
Grzegorz Boros
Szymon Baranowski
Karol Ważny
PEDAGODZY I TRENERZY
Marek Małysa
Wojciech Komorowski
Katarzyna Paluszewska
Elżbieta Pawelec
Tomasz Pawlak
Piotr Słupecki
Agata Ślubowska
Jolanta Mucha
Jakub Wach
Marek Płodowski
Aurelia Grabowiecka
Edyta Bonk
WOLONTARIUSZE
Renata Grochowska
Małgorzata Grochowska
Agata Grochowska
Magda Małypan
Paweł Gogolewski
Jakub Grzywacz
Marta Baranowska
Agata Jankowska
Basia Jędrzejewska
Marcel Szymański
Tymon Nowak
Maja Dunin
Ola Kozińska
Dominika Wińska
Adam Jankowski
Julian Zdunek
Szymon Paluszewski
Basia Rzyszewicz
WSPÓŁPRACOWNICY
Gabriela Dudziak
Dorota Baranowska
Janusz Robionek
Tomasz Kosiek
Artur Barciś
Janina Fabich
Marta Klubowicz
Paweł Krzemiński
Stanisław Krzemiński
Ewa Małypan
Waldek Mieczkowski
Stanisław Pawłowski
Edward Sosulski
Aleksandra Zaorska
Jolanta Kalisz
Łukasz Kluczniak
Michał Kochańczyk
HISTORIA
Fundacja WIEM I UMIEM została utworzona w 2011r. celem inicjowania i wspierania projektów na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego. Od czasu powstania organizacja przeprowadziła szereg działań z zakresu edukacji, kultury, wolontariatu i integracji społecznej. W ich czynną realizację zaangażowało się ponad 50 ekspertów, pedagogów, trenerów, wolontariuszy i współpracowników. Z ich pracy skorzystały setki beneficjentów z Gdańska i tysiące z całej Polski. Działania realizowane we współpracy z podmiotami prywatnymi, publicznymi i pozarządowymi, adresowane były
do następujących grup wiekowych: młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Działania skierowane do tej ostatniej grupy wyznaczają obecnie główny nurt aktywności organizacji.
FUNDATOR
dr hab. Grzegorz Grochowski pracownik naukowy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, autor i redaktor ponad 100 publikacji naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich, edukator i trener, autor szkoleń, realizator licznych projektów społecznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami publicznymi. Uczestnik konsultacji i debat eksperckich, animator kultury, muzyk i kompozytor.
STATUT
Kreator stron internetowych - strona bez programowania