Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Jan Paweł II 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I TRENERÓW

Adresaci

Szkolenia w tym dziale adresowane są do osób, które interesuje kierowanie uczeniem się innych. Chodzi o obecnych i przyszłych nauczycieli, trenerów, organizatorów kursów i szkoleń, terapeutów, coachów, tutorów czy mentorów; osoby zatrudnione lub szukające zatrudnienia w  szkolnictwie, w firmach specjalizujących się w edukacji, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i zawodowych, ośrodkach terapii pedagogicznej, instytucjach pełniących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa oraz w edukacji nieformalnej.

METODY UCZĄCE MYŚLENIA KREATYWNEGO 
COACHING
W EDUKACJI SZKOLNEJ
TECHNIKI PRZYSPIESZAJĄCE PRZYSWAJANIE WIEDZY 
METODY DYSKUSYJNE W NAUCZANIU
METODY SYMULACYJNE
I GRY DYDAKTYCZNE
DRAMA W EDUKACJI DZIECI I DOROSŁYCH

Kreator stron internetowych - strona bez programowania