Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Jan Paweł II 

Młodzież z Misją

Cele projektu

 • Rozbudzenie zainteresowania wolontariatem wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
 • Wzrost świadomości odnośnie potrzeb społecznych w środowisku.
 • Uczenie samodzielności, odpowiedzialności i myślenia kreatywnego. 

Działania

Projekt przewiduje tworzenie młodzieżowych zespołów (grup) wolontarystycznych, które identyfikują i rozwiązują problemy w bliskim sobie obszarze życia społecznego. 

Przykładowe obszary zaangażowań

 • Bezpieczeństwo (ruch drogowy i pieszych, chuligaństwo, wandalizm)
 • Edukacja (rówieśnicze wsparcie edukacyjne i opieka nad młodszymi dziećmi)
 • Ekologia (odpady, ścieki, wysypiska śmieci, zatrucie powietrza)
 • Osoby potrzebujące (starsze, chore, ubogie rodziny, bezdomni)
 • Przestrzeń wokół nas (miejsca, które "straszą", upiększanie okolicy, czego nam brakuje?)
 • Czas wolny (kultura, sport - braki i potrzeby) 
 • Problemy nastolatków (wykluczenia, narkotyki, alkohol, depresje). 

 • Grupy podejmuja działania zgodnie ze schematem: 
  • WIDZĘ (problem, potrzebę) 
  • OCENIAM (możliwość rozwiązania, jak ja się mogę włączyć) 
  • DZIAŁAM (podejmuję aktywność, zachęcam innych do zaangażowania)
  Nasi wolontariusze uczą i bawią podczas letniego wypoczynku 
  Kreator stron internetowych - strona bez programowania