Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Jan Paweł II 

SENIORZY OCZAMI MŁODYCH - ogólnopolski konkurs fotograficzny i plastyczny z elementami literackimi ZAKOŃCZONY!

Szanowni Autorzy, Rodzice, Opiekunowie Artystyczni, Dyrektorzy!

Chcielibyśmy z całego serca podziękować Wam za zaangażowanie w ogólnopolski konkurs fotograficzny i plastyczny, zatytułowany “Seniorzy Oczami Młodych”. Przeznaczony był on dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej rozwijającej własne talenty w ramach szkół plastycznych oraz ośrodków kultury. Jego głównym celem było zaprezentowanie ciekawych osobowości, pasji, hobby i aktywności osób starszych. Tworzenie prac konkursowych miało skłonić młodych uczestników do zainteresowania się tym jacy są i czym fascynują się seniorzy żyjący w ich najbliższym otoczeniu.

Rezultaty te zostały osiągnięte. Konkurs spotkał się z dużym ogólnopolskim zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 72 osoby z 45 miejscowości z całej Polski. Uczestnicy nadesłali ponad 150 prac fotograficznych i plastycznych. Towarzyszyły im niejednokrotnie wzruszające opisy przeżyć relacji rodzinnych i przyjaźni z osobami starszymi. Z prac tych możemy odczytać wyjątkową wrażliwość Autorów i prawdę o tym, że młodzież potrzebuje naturalnej bliskości i dialogu z seniorami.

Oceny prac podjęło się jury w składzie:
  • Dr Piotr Mikołajczak (przewodniczący) – prodziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Krzysztof Mystkowski (członek jury) – fotoreporter Agencji Kosycarz Foto Press KFP w Gdańsku
  • Gabriela Ślubowska (sekretarz) – koordynator wojewódzkich konkursów poetyckich i plastycznych

Najciekawsze prace zostaną opublikowane w albumie, który będzie rozesłany do wyróżnionych i laureatów a także bezpłatnie rozpowszechniany w środowiskach senioralnych.

Młodzi Autorzy! Jesteśmy pewni, że Wasze prace przyniosą osobom starszym wiele radości a dla Was oprócz nagród rzeczowych, które roześlemy pocztą, ważne a zapewne ważniejsze są chwile spędzone z bliskimi Wam seniorami. 

Dziękujemy i gratulujemy bohaterom prac – wspaniałym Seniorom, którzy zasłużyli na uwagę i szacunek młodego pokolenia.

Podziękowania należą się również Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, które dofinansowało konkurs w ramach II edycji Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Poniżej lista laureatów konkursu.

Grzegorz Grochowski oraz Zespół Fundacji WIEM I UMIEM

LISTA LAUREATÓW

Kreator stron internetowych - strona bez programowania