Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Jan Paweł II 

SZKOLENIA DLA DUSZPASTERZY I LIDERÓW

COACHING W PRACY DUSZPASTERZA I ANIMATORA

Na tym szkoleniu poznasz nowoczesne metody zarządzania oraz techniki treningu indywidualnego i grupowego zapewniające skuteczność w osiąganiu celów. Dowiesz się jak wykorzystać je w pracy formacyjnej i wychowawczej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Na szkolenie zaproszeni są duszpasterze i liderzy świeccy, kierujący różego rodzaju wspólnotami, ruchami czy stowarzyszeniami, mającymi w swoich celach rozwój duchowy. Zapraszamy też animatorów małych grup, spowiedników, kierowników duchowych, doradców - wszystkie osoby, które pragną doskonalić własny warsztat pracy nad rozwojem osób, grup i środowisk.  
Kreator stron internetowych - strona bez programowania