Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych. Jan Paweł II 

CZYTELNIA

Raport DZIELNICA OCZAMI SENIORÓW

Raport zawiera informację o wynikach ankiety „Dzielnica oczami seniorów”, którą przeprowadzono w drugiej połowie października i pierwszej połowie listopada 2014 roku wśród starszych mieszkańców dzielnicy Gdańsk Osowa. Za pomocą gazety U NAS rozprowadzono wśród mieszkańców 5300 formularzy ankiet. Zamieszczono je również w Internecie na stronach Fundacji WIEM I UMIEM oraz www.osowa24.pl. Wypełnione formularze można było przesyłać na adres Fundacji WIEM I UMIEM, składać w redakcji pisma U NAS, wrzucać do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Osowa a także do specjalnej skrzynki pocztowej przy Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku. Można ją również było wypełnić elektronicznie i przesłać Internetem. 

Powstał ciekawy materiał, będący – należy mieć nadzieję – przyczynkiem do badań i analiz dotyczących funkcjonowania gdańskich instytucji i rozważań na temat miejsca seniorów w lokalnej społeczności. Ankieta „Dzielnica oczami seniorów” stanowi zwieńczenie realizowanego przez Fundację WIEM I UMIEM projektu „U SIEBIE”, którego celem była edukacja i aktywizacja seniorów, nakierowana na odpowiedzialną partycypację obywatelską. 

Pobierz pliki

Dofinansowanie:


JESTEŚMY U SIEBIE
biuletyn edukacji obywatelskiej seniorów

Przez trzy miesiące starsi mieszkańcy jednej z dzielnic Gdańska - Osowej, otrzymywali bezpłatnie biuletyn edukacji obywatelskiej JESTEŚMY U SIEBIE, który był wkładką do lokalnej gazety U NAS. Zawierał on szereg informacji dotyczących różnych dziedzin życia społecznego w Osowej i w Gdańsku. Przekazywaliśmy w nim informacje ułatwiające zrozumienie funkcjonowania instytucji i służb, których misją jest pomóc nam, byśmy czuli się w naszej dzielnicy „u siebie”. Poniżej do pobrania wszystkie 5 numerów biuletynu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.   

Pobierz pliki

Dofinansowanie:


Album "Seniorzy oczami młodych"

Prace zamieszczone w albumie stanowią owoc ogólnopolskiego konkursu fotograficznego i plastycznego “Seniorzy Oczami Młodych”, który odbył się jesienią 2013 roku. Wzięli w nim udział gimnazjaliści i licealiści rozwijający własne talenty w szkołach plastycznych oraz ośrodkach kultury. Głównym celem konkursu było zaprezentowanie ciekawych
osobowości, pasji, hobby i aktywności osób starszych. Tworzenie prac konkursowych
miało skłonić młodych uczestników do zainteresowania się tym jacy są i czym fascynują się seniorzy żyjący w ich najbliższym otoczeniu. Uczestnicy z całej Polski nadesłali ponad 155 prac fotograficznych iplastycznych. 
Towarzyszyły im wzruszające opisy przeżyć relacji odzinnych i przyjaźni z osobami starszymi. Z prac tych możemy odczytać wyjątkową wrażliwość Autorów i prawdę o tym, że młodzież potrzebuje naturalnej bliskości i dialogu z seniorami.

Pobierz plik

Dofinansowanie:


"Jesteśmy potrzebni" - poradnik rozwoju osobistego seniora

"Nie wiadomo kto jest autorem tego powiedzenia, ale wielokrotnie i z różnych ust słyszymy, że „starość zupełnie się Panu Bogu nie udała”. Czy rzeczywiście starość musi być nieudana? I czy tylko starość może być nieudana? Przecież na podobnej zasadzie można mówić o nieudanej młodości, czy wieku dojrzałym. Faktem jest, że okres starzenia się dostarcza kilku powodów do niezadowolenia. Chociażby słabnące siły, pojawiające się częściej różne dolegliwości i wyraźniej odczuwana świadomość przemijania. Ale w końcu jest to naturalny proces, który po prostu wymaga akceptacji, a na którego przebieg mamy też jakiś wpływ. Nie jest tak, że wszystko dzieje się tu niezależnie od nas. Nieprawdą jest, że jesteśmy całkowicie bezsilni i nic ze swojej strony nie możemy uczynić. W dużej mierze to jednak my kreujemy swój los. Niezależnie od tego w jakim przedziale życia aktualnie jesteśmy".

prof. dr hab. Bogusław Borys

Pobierz plik

Dofinansowanie: